Exif info
  • Compression: JPEG (old-style)
  • Make: FUJIFILM
  • Model: FinePix Z33WP
  • Orientation: Horizontal (normal)
  • X-Resolution: 72 dpi
  • Y-Resolution: 72 dpi
  • Resolution Unit: inches
  • Compression: JPEG (old-style)
  • Make: NORITSU KOKI
  • Model: EZ Controller
  • Orientation: Horizontal (normal)
  • X-Resolution: 350 dpi
  • Y-Resolution: 350 dpi
  • Resolution Unit: inches
  • JFIFVersion: 1.02
  • Resolution Unit: inches
  • X-Resolution: 1
  • Y-Resolution: 1
  • Compression: JPEG (old-style)
  • Make: Canon
  • Model: Canon EOS 40D

PUEBLA CENTRO HISTORICO

 • Etiquetado: