Grupo: Puebla - Pag. 841
 • Puebla 0016
 • Puebla 0016
 • Puebla 0016

Puebla 0016

 • Puebla 0014
 • Puebla 0014
 • Puebla 0014

Puebla 0014

 • Facade of the Uriarte Talavera Shop and Store
 • Facade of the Uriarte Talavera Shop and Store
 • Facade of the Uriarte Talavera Shop and Store

Facade of the Uriarte Talavera Shop and Store

 • Avenida Cinco de Mayo, Puebla, Mexico
 • Avenida Cinco de Mayo, Puebla, Mexico
 • Avenida Cinco de Mayo, Puebla, Mexico

Avenida Cinco de Mayo, Puebla, Mexico

 • Retablos on altar, Puebla, Mexico
 • Retablos on altar, Puebla, Mexico
 • Retablos on altar, Puebla, Mexico

Retablos on altar, Puebla, Mexico

 • Bazar in Puebla, Mexico
 • Bazar in Puebla, Mexico
 • Bazar in Puebla, Mexico

Bazar in Puebla, Mexico

 • Federal Palace, Puebla, Mexico
 • Federal Palace, Puebla, Mexico
 • Federal Palace, Puebla, Mexico

Federal Palace, Puebla, Mexico

 • Pause a minute!
 • Pause a minute!
 • Pause a minute!

Pause a minute!

 • Brick and Talavera Azulejos, Iglesia San Francisco
 • Brick and Talavera Azulejos, Iglesia San Francisco
 • Brick and Talavera Azulejos, Iglesia San Francisco

Brick and Talavera Azulejos, Iglesia San Francisco

 • MEXI0261
 • MEXI0261
 • MEXI0261

MEXI0261

 • MEXI0269
 • MEXI0269
 • MEXI0269

MEXI0269

 • MEXI0277
 • MEXI0277
 • MEXI0277

MEXI0277

 • MEXI0280
 • MEXI0280
 • MEXI0280

MEXI0280

 • MEXI0285
 • MEXI0285
 • MEXI0285

MEXI0285

 • MEXI0296
 • MEXI0296
 • MEXI0296

MEXI0296

 • MEXI0301
 • MEXI0301
 • MEXI0301

MEXI0301

 • MEXI0319
 • MEXI0319
 • MEXI0319

MEXI0319

 • MEXI0321
 • MEXI0321
 • MEXI0321

MEXI0321

 • MEXI0338
 • MEXI0338
 • MEXI0338

MEXI0338

 • MEXI0339
 • MEXI0339
 • MEXI0339

MEXI0339